Nieuws artikel

De Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrix- en Wilhelminabrug worden volledig vernieuwd. De renovatie, die in 2013 gestart is, is onderdeel van het project ‘Vaart in de Zaan!’, dat moet zorgen dat de Zaan beter bereikbaar wordt voor grote binnenvaartschepen en dat de regio leefbaarder wordt. Begin 2015 wordt de nieuwe sluis in gebruik genomen.  

Zee- en rivierschepen worden steeds groter en voor die schepen is de huidige Wilhelminasluis net iets te klein. Ook technisch en bouwkundig is de sluis verouderd. Om aan de veranderende eisen te kunnen voldoen, wordt de sluis van 12 tot 14 meter verbreed, van 120

 
Wilhelminasluis vernieuwd

tot 156 meter verlengd en 4,7 meter diep gemaakt. Met de nieuwe afmetingen wordt ook het schutten van de schepen korter, efficiënter en is de sluis veiliger als er tegelijk plezierjachten en beroepsschepen binnenvaren. Straks kunnen schepen sneller doorvaren en hoeven bruggen daardoor minder lang open te staan. Ook zal er minder vrachtverkeer op de weg nodig zijn.

 

De Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis werd in 1903 aangelegd naast de – veel kleinere – Groote Sluis, die nog uit 1722 stamt. Deze sluis is inmiddels een waterbouwkundig monument en zal dan ook niet worden aangepast. Ook de twee historische accijnshuisjes aan weerszijden ervan blijven bewaard. De gemeente Zaanstad wil bewoners goed op de hoogte houden van de vernieuwing van de sluis en bijbehorende bruggen. Dit gebeurt schriftelijk en door openbare bijeenkomsten, besprekingen met specifieke groepen en individuele gesprekken met belang-hebbenden te organiseren.